ANTISTATIČNI IN ELEKTROPREVODNI

ANTISTATIČNI IN ELEKTROPREVODNI

SPLOŠNO

Antistatični epoksidni tlak ima vse značilnosti navadnega epoksidnega tlaka maltni tip z dodatnimi lastnostmi, ki jih zahtevajo predpisi o zaščiti pri delu (DIN 51953). Zaradi posebej prirejenih smol in polnil je neiskreč, elektroprevoden in antistatičen. Kemijsko je odporen, posebno v bazičnem območju. Odlikuje se z gladko površino.

OSNOVNI PODATKI

 • debelina 2 – 3 mm,
 • tlačna trdnost 50 N/mm²,
 • upogibna trdnost 30 N/mm²,
 • obrus (Böhme) 6 cm/50 cm²,
 • elektroprevodnost 104 – 106 Ohma,
 • barva po barvni karti.

UPORABA

Zaradi sprecifičnih lastnosti ga uporabljamo predvsem tam, kjer obstaja nevarnost požarov oziroma eksplozije.

To so:

 • laboratoriji,
 • lakirnice,
 • elektronsko, računalniški centri,
 • skladišča vnetljivih snovi,
 • farmacevtska industrija,
 • operacijske dvorane,
 • proizvodni prostori,
 • skladišča eksploziva, plinov in razredčil,…
galerija slik
2018-03-14T15:05:04+00:00